Narkoloģisko palīdzību centrā Lasa Med var saņemt arī cilvēki ar īpašām vajadzībām. Šīs kategorijas pacientiem mūsu centrā ir radīti visi nepieciešamos apstākļi, kas atbilst ES standartu prasībām.

Jau centra veidošanas pirmsākumos mēs sapratām, ka narkoloģiskā palīdzība var būt vajadzīga arī invalīdiem, jo reizēm šie cilvēki sāk lietot alkoholu vai narkotikas, lai mazinātu sāpes, netiekot galā ar psiholoģiskajām problēmām – vientulību, bezizeju, nevajadzīgumu citiem utt. Bieži vien cilvēkiem ar īpašām vajadzībām alkohola un narkotisko vielu atkarības veidošanās notiek daudz ātrāk, tāpēc centāmies nodrošināt mūsu pakalpojumu pieejamību arī šīs kategorijas pacientiem.

To pacientu ērtībai, kuri pārvietojas ratiņkrēslā, ir piemērots mūsu telpu durvju platums, grīdas segums un citi parametri, piemēram, pacientu pārvietošanās ceļā nav sliekšņu un pakāpienu. Tualetēs ir uzstādīti rokturi un citas stacionārās palīgierīces. Lai gan 1. stāvā ir visas iespējas saņemt nepieciešamos medicīniskos pakalpojumus, ir nodrošināta cilvēku ar kustību traucējumiem pārvietošanās uz visām klīnikas telpām, t. s. nokļūšana 2. stāvā. Tādējādi ir novērsti visi šķēršļi medicīniskās palīdzības sniegšanai arī šīs kategorijas pacientiem un mediķu efektīvai darbībai.