PAKALPOJUMI

Diennakts stacionāra pakalpojumi

 • Vienreizēja palīdzība (detoksikācija) vieglas intoksikācijas vai abstinences kupēšanai ar tabletēm un i/v atrodoties stacionārā līdz 2 vai 12 stundām - no 110.00 / 140.00 EUR
 • Alkohola intoksikācijas stāvokļa kupēšana kopējā palātā stacionārā no 24 stundām - no 180.00 EUR
 • Alkohola intoksikācijas stāvokļa kupēšana atsevišķā palātā stacionārā no 24 stundām - no 270 EUR
 • Narkotisko un psihotropo vielu abstinences sindroma kupēšana stacionārā no 24 stundām - no 270 EUR (narkotests nav iekļauts cenā)

Ambulatorie pakalpojumi

 • Ārsta narkologa, psihiatra konsultācija - 60.00 EUR

 • Ārsta-speciālista konsultācija - 60.00 EUR
 • Līdzatkarīgo konsultēšana - 60.00 EUR
 • Uzturošā terapija izmantojot psihoterapiju un sensibilizējošus medikamentus
 • Ambulatorais narkotiku un psihotropo vielu tests -  60.00 EUR
 • Ārsta narkologa - psihiatra atzinums
 • Panikas lēkmes un trauksmes ārstēšana stacionārā un ambulatori.

 • Narkologa - psihiatra izsaukšana uz mājām visā Latvijā - cena pēc vienošanās - +371 29164909

Darba nespējas lapas noformēšana

Klīnika Lasa Med noformē darbnespējas lapu pacientiem, kuri stacionārā pavada ne mazāk par 1 dienu. Darbnespējas lapa tiek noformēta, ievērojot visas LR likumdošanas normas.

Ēdināšana 

Medicīnas centrā pacientiem organizēta kvalitatīva un daudzveidīga ēdināšana. Slimnieks un tuvinieki, kuri kopā ar viņu atrodas stacionārā, ēdienu var pasūtīt jebkurā laikā.